Website Hosting – The Best & Cheapest Unlimited Web Hosting in Nepal

HS 01

Starting from रू 100/- per month

 • 1 वेबसाइट होस्टिंग
 • असीमित ब्यान्डविथ
 • 1024 MB SSD भण्डारण
 • 5 MySQL डाटाबेसहरू
 • निःशुल्क SSL प्रमाणपत्रहरू
 • कन्ट्रोल प्यानल (cPanel)
अर्डर गर्नुहोस्

HS 02

Starting from रू 150/- per month

 • 3 वेबसाइट होस्टिंग
 • असीमित ब्यान्डविथ
 • असीमित SSD भण्डारण
 • असीमित MySQL डाटाबेसहरू
 • निःशुल्क SSL प्रमाणपत्रहरू
 • कन्ट्रोल प्यानल (cPanel)
अर्डर गर्नुहोस्

HS 03

Starting from रू 320/-per month

 • 5 वेबसाइट होस्टिंग
 • असीमित ब्यान्डविथ
 • असीमित SSD भण्डारण
 • असीमित MySQL डाटाबेसहरू
 • निःशुल्क SSL प्रमाणपत्रहरू
 • कन्ट्रोल प्यानल (cPanel)
अर्डर गर्नुहोस्
Popular

असीमित Sewa

Starting from रू 7000/- per year

 • असीमित वेबसाइट होस्टिंग
 • असीमित ब्यान्डविथ
 • असीमित SSD भण्डारण
 • असीमित MySQL डाटाबेसहरू
 • निःशुल्क SSL प्रमाणपत्रहरू
 • कन्ट्रोल प्यानल (cPanel)
अर्डर गर्नुहोस्