Category : cPanel

वेबसाइट क्लोनिंग भनेको एक नयाँ वेबसाइट सिर्जना गर्न अवस्थित वेबसाइट डिजाइन वा स्क्रिप्टलाई प्रतिलिपि वा परिमार्जन गर्नु हो। डिजाइनरहरूले वेबसाइट क्लोनिंगको साथ स्क्रिप्टबाट स्क्रिप्टहरू लेख्न वेबसाइटहरू सिर्जना गर्न सक्दछन्। यस गाईडमा तपाईले एक वेबसाइट क्लोन गर्न सिक्नु हुनेछ। एक वेबसाइट क्लोन गर्नका लागि चरणहरू तपाईंको cPanel ड्यासबोर्डमा लगईन गर्नुहोस्। जाऊ त्यहाँ सफ्टवेयर सेक्सन र क्लिक ..

Read more